Aanmeldingen in nieuw schooljaar

Voor leerlingen met een type 2 GC verslag en voor alle leerlingen met een IAC- of OV4-verslag kan de aanmelding vanaf 19 augustus in orde gebracht worden.

Voor leerlingen type basisaanbod, type 3 en type 9 met een GC-verslag kan de aanmelding in de loop van september nadat dit besproken is met het zorgteam en de leerondersteuner welke leerlingen eerst moeten aangemeld worden en verder doorheen heel het schooljaar.


Een aanmelding moet gedaan worden voor een leerling die administratief correct is ingeschreven onder het juiste instellingsnummer in het juiste schooljaar.

Vanaf 19 augustus zie je op de linkerkant van het homescherm in Diplon een ‘to-do’ met een rood uitroepteken, om je inschrijvingen van dit nieuwe schooljaar op te halen in Discimus. Bij nieuwe inschrijvingen of wijzigingen in een inschrijving op administratief vlak, kan je op elk moment deze lijst refreshen.

 

Na deze synchronisatie verschijnen de volgende To-do´s (indien van toepassing) :

 

Via de to do ‘verderzettingen in te dienen’, kan een leerling die vorig schooljaar reeds ondersteuning kreeg en waarvan geoordeeld wordt, na afstemming met de nieuwe leerkracht (het leerkrachtenteam) dat deze opnieuw ondersteuning nodig heeft, opnieuw aangemeld worden.


Voor leerlingen die voor het eerst worden aangemeld, dient een nieuwe aanvraag te worden opgesteld: knop ‘Nieuwe aanvraag opstellen’.
Het verloop van de uit te voeren stappen vindt u in de bijlagen.


Je kan ervan uitgaan dat ouders reeds toestemming gaven bij de opmaak van het GC-, IAC- of OV4-verslag, waardoor goedkeuring voor ouders in het aanmeldingsproces in Diplon facultatief is. Het is aangewezen dat ouders nadien wel steeds uitgenodigd worden om inzage te krijgen tot het dossier. Nadat de ankerondersteuner de aanvraag gevalideerd heeft, kan u als aanvraagopsteller of kan de verantwoordelijke ondersteuner de betrokken leerkracht(en) en ouders uitnodigen in het dossier van de leerling.

Scroll to Top