De Leersteunraad

Visie op inclusie en inclusieve grondhouding

Met de oprichting van de leersteuncentra werd er in het leersteundecreet ook bepaald dat elk centrum een leersteunraad dient in te richten. De leden van de leersteunraad zijn afgevaardigden van alle scholen waar leersteuncentrum Noord-Brabant mee samenwerkt. De leersteunraad heeft een adviserende bevoegdheid.
 

Opdracht van de Leersteunraad:

 

Opvolging en bespreking:
 • Beleid over leersteun
 • Overzicht van het aantal GC-, IAC- en OV4- verslagen
Advies over:
 • Procedure toewijzing leersteun
 • Keuze en samenwerking specifiek leersteuncentrum 467
 • Het principe om scholen te kunnen weigeren o.b.v. afstand

Geformuleerde adviezen:

 1. Om een overzicht te geven van het aantal verslagen per school zijn de data onvolledig, dit dient nagevraagd te worden bij de verschillende instanties om een correct beeld te kunnen krijgen.
 2. Verdeelsleutel:
  o 65% vast pakket:
  waarin school zelf kan beslissen waar leersteun meest nodig is
  o 35% flexibel pakket:
          – Focusteams
          – Flexibel pakket per regioteam: flexibele aanwending van uren daar waar             noden hoog zijn: IAC, intensieve trajecten, vervanging zieke collega’s.
 3. Bij de bepaling van het vast pakket per school dient de indicator aantal verslagen per school meer door te wegen dan het leerlingenaantal. (red. 80%-20%)
Planning 2024 – 2025:

De Leersteunraad zal telkens doorgaan in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen van 9u00 tot 12u00.

 

Dinsdag 15 oktober 2024
Hoe gaan we om met “recht op ondersteuning” terwijl er geprioriteerd moet worden?

Donderdag 13 februari 2025

Samenwerking met BuO: professionalisering/uitwisseling.

Vrijdag 23 mei 2025

Psycho-educatie, wat is de opdracht van de leerondersteuner daarin?

 
Scroll to Top