Specifiek Leersteuncentrum 467

Samenwerking met specifiek Leersteuncentrum 467

Met de start van de leersteuncentra, formuleerde het leersteundecreet ook de opdracht om aanmeldingen voor een schoolte centraliseren. Wanneer een school kiest om met leersteuncentrum Noord-Brabant te werken, worden aanmeldingen voor de kleine types 4, 6 en 7 automatisch (via Diplon) doorgestuurdnaar onze partner in de regio: Specifiek leersteuncentrum 467. Leerondersteuners van ons leersteuncentrum en collega’s van het specifiek leersteuncentrum komen samen op uw school om leersteun te bieden, ieder vanuit hun eigen expertise en focus.

 

We erkennen het belang en de meerwaarde om er ook samen te staan als groep van leerondersteuners binnen uw school. Volgend schooljaar zetten we hier sterk op in en bekijken hoe we samen teamgerichte leersteun kunnen bieden. Een allereerste stap hiertoe is de vraag om ons samen rond de tafel te brengen bijhet beginvan het schooljaar.

 

Scroll to Top