Posts Published bybjorn

Terugblik: Inclusie op de werkvloer en het organiseren van stage, hoe zit dat nu?

We trachten goed polshoogte te houden met de praktijk van onze ondersteuners en hun scholen. Afgelopen tijd kwamen heel wat vragen binnen van ondersteuners in het secundair omtrent de rol van inclusie op de werkvloer, met name de organisatie van stages. Op basis van de vragen heeft Luc Bosman als competentiebegeleider een boeiende sessie gebracht voor onze scholen en ondersteuners.

Read More

Wat weten we al over het Leersteundecreet?

De Vlaamse Regering zal het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangen door het decreet leersteun. In het decreet leersteun wordt een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs uitgewerkt: het leersteunmodel. Het decreet leersteun en het leersteunmodel gaan vanaf 1 september 2022 gefaseerd van start.

Read More

Is het M-decreet werkelijk mislukt?

Nog via de media vernamen we de woorden van onze topman ‘Lieven Boeve’ dat het M-decreet mislukt zou zijn.

Daar waren wij uiteraard niet zo blij om. Momenteel nemen we in het kader daarvan dan ook gezamenlijke initiatieven met alle katholieke ondersteuningsnetwerken in Vlaanderen om toch ook de objectief positieve tendens van het ‘inclusief onderwijs’ mee op te nemen in het algemene onderwijsplaatje.

Read More