Focusteams

Situering

Aan alle scholen binnen ons ondersteuningsnetwerk zijn één of meerdere ankerondersteunersverbonden. Zij faciliteren de ondersteuning voor alle leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, 9, 2 en 3 waar de school een zorg-/leervraag bij heeft. In ons netwerk hebben we zo ankerondersteuners.

In de meeste gevallen volstaat deze ondersteuning en maakt ze een voldoende groot verschil voor de leerling, de klas of de school. Als toch blijkt dat een bepaalde situatie zo complex is dat ze een meer intensieve, gespecialiseerde aanpak vraagt, kan de ankerondersteuner beroep doen op één van onze focusondersteuners.Zij vormen volgens een specialisme een team. Zo hebben we binnen ons team 10focusondersteuners, in 3 teams:

Focusteam Gedrag

Focusteam TBA / T2

Deze ondersteuners zijn niet verbonden aan één of meerdere scholen, maar werken over het hele netwerk.

Doel

Een interventie van een focusteam heeft steeds tot doel om ondersteuners en scholen sterker te maken in het omgaan met complexe problematieken. Een dergelijke tussenkomst vraagt steeds het engagement van de school om dit op een duurzame manier, in co-creatie te kunnen realiseren.

Aanpak

Een traject met een focusteam vertrekt steeds vanuit een concrete casus op een school en is dus meestal leerling of leerkracht gebonden. In onze aanpak werken we hier dus zeker aan, maar proberen we deze concrete situatie ook te verruimen om te kijken wat er op schoolniveau nodig is om sterker te worden in het omgaan met deze specifieke nood.

Concreet betekent dit dat een focustrajectsteeds is afgebakend in tijd. Het kan bestaan uit verschillende zaken:

  • Intervisie met de ankerondersteuner en/of de school
  • Vorming geven binnen het netwerk of op de scholen
  • Uitwerken van materiaal
  • Intensief traject op een school (observaties, aanpak uitwerken, breed overleg, acties ondersteunen, coachingsgesprekken met leraren, …)