Focusteam Gedrag

De aanleiding voor de opstart van een traject met het focusteam gedrag, is meestal een crisissituatie op school. In een eerste fase zal hier dan ook alle aandacht naar gaan. Op een constructieve wijze trachten we de relatie tussen de verschillende partijen te herstellen, met veel aandacht voor ieders draagkracht. In een tweede fase willen we de concrete casus aangrijpen om de hele context te onderzoeken en te kijken wat er nodig is. Louter branden blussen is immers geen duurzaam model. Dat betekent dat we samen met alle betrokken partijen – het brede netwerk – een traject opstarten

We hanteren een systematische aanpak, uitgeschreven in ons draaiboek. Dat wil zeggen dat we verklaringen en dus ook oplossingswegen zoeken door zowel naar de klasgroep, leerling zelf, de leerkracht, ouders, de school te kijken. We willen vermijden dat de focus wordt gelegd op het probleemgedrag van de betrokken leerling. We willen de concrete casus aangrijpen om de hele context te onderzoeken en te kijken wat er nodig is. Louter branden blussen is immers geen duurzaam model.

Dat betekent dat we samen met de school, de klas, de leerling, het team en de ouders een traject opstarten gebaseerd op ons draaiboek. Dit draaiboek bestaat uit volgende stappen:

  1. Observatie
  2. Analyse
  3. Overleg
  4. Aanpak
  5. Reflecteren