Focusteam Type Basisaanbod

Het focusteam Type Basisaanbod heeft aandacht voor het zoeken naar een traject op maat voor de leerlingen met deze specifieke, zeer uiteenlopende onderwijsbehoeften.

Elk traject is verschillend en uniek. Net zoals leerlingen een andere leeftijd hebben, een andere persoonlijkheid, een andere klas, een andere studierichting, een andere klasleerkracht/klasmentor, …

Elk uniek verhaal proberen we mee vorm te geven door zowel noden van leerling, leerkracht als hun netwerk in kaart te brengen. De mate van ondersteuning TBA is leerkracht- en leerlingafhankelijk. Ieder jaar dienen genomen maatregelen herbekeken en opnieuw afgestemd te worden.

We gaan hier voor een absoluut samen-verhaal: alle betrokkenen krijgen een stem en werken samen.

De focus ligt op het constant afstemmen en onderzoeken. Concreet kan je van een traject met het focusteam Type Basisaanbod volgende zaken verwachten:

  • Zoeken naar en helpen bij het kunnen toepassen van redelijke aanpassingen
  • Selecteren van doelen
  • Installeren van praktische hulpmiddelen bij o.a. zelfstandig werken, concentratie, organisatie,  …
  • Begeleiden bij opstart en opvolging IAC-trajecten
  • Expertise delen 
  • Netwerk vergroten
  • Aanreiken van tools die inzetbaar zijn in de praktijk voor de ondersteuners/scholen/leerlingen

Dit focusteam werkt nauw samen met het focusteam Type 2.