Focusteam Type 2

Een leerling met een matige tot ernstige mentale beperking in uw school? Een hele uitdaging!

Het focusteam Type 2 specialiseert zich in het zoeken naar een traject op maat met bijzondere aandacht voor het afstemmenvan ieders verwachtingen, het netwerk, de beeldvorming, het bepalen van aangepaste doelen en het toekomstperspectief.
We vertrekken vanuit sterktes en leggen de focus op participatie.  We bieden hulp bij het geven van informatie, tips en het meezoeken naar materialen omtrent:

  • Leerbaarheid
  • Zelfredzaamheid
  • Communicatie
  • Zelfstandig werken
  • Evaluatie
  • Ouderbetrokkenheid

Dit focusteam werkt nauw samen met het focusteam TBA (type Basisaanbod).