Nieuwsbrief September 2021

Aankomende activiteiten voor scholen

Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. (Links naar inschrijvingsformulieren achter de ‘meer info’ knop in de activiteitenkaart.)

BELANGRIJK: ondersteuners zijn woensdag nooit aanwezig op scholen, maar wel verplicht aanwezig in het ONW deelteam.