Ondersteuning aanvragen

Wanneer kan een school ondersteuning aanvragen?

Een school kan gedurende het hele schooljaar ondersteuningen aanvragen.

Ondersteuning kan geboden worden voor leerlingen, hun leerkrachten en leerkrachtenteams op basis van een

 • GC-verslag (of oud gemotiveerd verslag)
 • IAC-verslag (of oud verslag)
 • OV4-verslag (of oud verslag)

opgemaakt door het CLB na het doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch traject. In deze documenten wordt de inschatting gemaakt of de noden van de leerling zich bevinden in fase 2 of 3 van het zorgcontinuüm.

 

Bij leersteuncentrum Noord-Brabant kan je als school terecht voor volgende ondersteuningsaanvragen:

 • type basisaanbod (leermoeilijkheden)
 • type 3 (gedrags- en emotionele moeilijkheden)
 • type 9 (autismespectrumstoornissen)
 • type 2 (cognitief vertraagde ontwikkeling)

We combineren hierbij 2 sporen van het leersteunmodel:

 • Wij zijn voornamelijk één van de brede leersteuncentra die ondersteuning bieden voor leerlingen en hun leerkracht(en) op basis van een verslag type basisaanbod, type 3 en type 9.
 • Daarnaast herbergen wij ook een ondersteuningsteam van het kleine type. Hierbij bieden we ondersteuning op basis van een verslag type 2.

Voor andere leersteun werken wij samen het specifieke leersteuncentrum Mechelen-Brussel:

 • Type 4 (leerlingen met een motorische beperking): Windekind
 • Type 6 (leerlingen met een visuele beperking): Ganspoel – KI Woluwe
 • Type 7 (leerlingen met een auditieve beperking of STOS): KI Woluwe

https://specifiekleersteuncentrum467.be/


Aanmeldingen voor deze types worden via DIPLON rechtstreeks doorgestuurd naar deze partner.

Hoe kan een school ondersteuning aanvragen?

Vanaf schooljaar 20-21 werken wij met DIPLON: Digitaal Platform Ondersteuningsnetwerken.

Enkele belangrijke voordelen:

 • GDPR-veilige omgeving.
 • Meerdere ondersteuners kunnen samen in dossiers werken.
 • Gemodificeerd naar onze werking op basis van de M-cirkel.
 • Rechtstreekse link met discimus (geen aparte discimusregistraties meer nodig voor de kleine types)
 • Rechtstreekse en gdpr-veilige link met IRIS waarin ook de verslagen kunnen geraadpleegd worden door betrokken ondersteuners, leerkrachten.

Schoolomgeving in DIPLON:

 • Elke school heeft een schoolverantwoordelijke (directeur).
 • De schoolverantwoordelijke maakt een aantal afdelingen volgens voorkeur van de school.
 • De schoolverantwoordelijke kan schoolcontacten uitnodigen en deze als afdelingsverantwoordelijke koppelen aan de gemaakte afdelingen.
 • Deze afdelingsverantwoordelijken (in realiteit meestal de zoco’s of leerlingbegeleiders) kunnen aanmeldingen doen voor hun toegewezen afdeling.
 • Zowel de schoolverantwoordelijke als de afdelingsverantwoordelijken als de verantwoordelijke ondersteuner kunnen vanuit dossiers contacten toevoegen:
  • bijkomende schoolcontacten (klastitularis, zorgleerkracht, …)
  • CLB-medewerker
  • ouders
Scroll to Top