Ondersteuning aanvragen

Wanneer kan een school ondersteuning aanvragen?

Een school kan gedurende het hele schooljaar ondersteuningen aanvragen.

Ondersteuning kan geboden worden voor leerlingen, hun leerkrachten en leerkrachtenteams op basis van een

 • gemotiveerd verslag
 • verslag
 • (inschrijvingsverslag)
 • handelingsgericht advies (voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel)

opgemaakt door het CLB na het doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch traject. In deze documenten wordt de inschatting gemaakt of de noden van de leerling zich bevinden in fase 2 of 3 van het zorgcontinuüm.

 

Bij leersteuncentrum Noord-Brabant kan je als school terecht voor volgende ondersteuningsaanvragen:

 • type basisaanbod (leermoeilijkheden)
 • type 3 (gedrags- en emotionele moeilijkheden)
 • type 9 (autismespectrumstoornissen)
 • type 2 (cognitief vertraagde ontwikkeling)
 • type 7 STOS (spraak- en taalstoornissen): enkel continueringen van vorige schooljaren

We combineren hierbij 2 sporen van het ondersteuningsmodel:

 • Wij zijn voornamelijk één van de brede ondersteuningsnetwerken die ondersteuning bieden voor leerlingen en hun leerkracht(en) op basis van een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, type 3 en type 9.
 • Daarnaast herbergen wij ook een ondersteuningsteam van het kleine type. Hierbij bieden we ondersteuning op basis van een (gemotiveerd) verslag type 2 en uitdovend ook voor verdergezette ondersteuningen op basis van een (gemotiveerd) verslag type 7 STOS.

Voor andere ondersteuningen werken wij samen met de ondersteuningsteams vanuit regio Mechelen – Brussel:

 • Type 4 (leerlingen met een motorische beperking): Windekind
 • Type 6 (leerlingen met een visuele beperking): Ganspoel – KI Woluwe
 • Type 7 (leerlingen met een auditieve beperking of STOS): KI Woluwe

Aanmeldingen voor deze types gebeuren rechtstreeks bij deze ondersteuningsteams.

Hoe kan een school ondersteuning aanvragen?

Vanaf schooljaar 20-21 werken wij met DIPLON: Digitaal Platform Ondersteuningsnetwerken.

Enkele belangrijke voordelen:

 • GDPR-veilige omgeving.
 • Meerdere ondersteuners kunnen samen in dossiers werken.
 • Gemodificeerd naar onze werking op basis van de M-cirkel.
 • Rechtstreekse link met discimus (geen aparte discimusregistraties meer nodig voor de kleine types)
 • Rechtstreekse en gdpr-veilige link met IRIS waarin ook de (gemotiveerde) verslagen kunnen geraadpleegd worden door betrokken ondersteuners, leerkrachten.

Schoolomgeving in diplon:

 • Elke school heeft een schoolverantwoordelijke (directeur).
 • De schoolverantwoordelijke maakt een aantal afdelingen volgens voorkeur van de school.
 • De schoolverantwoordelijke kan schoolcontacten uitnodigen en deze als afdelingsverantwoordelijke koppelen aan de gemaakte afdelingen.
 • Deze afdelingsverantwoordelijken (in realiteit meestal de zoco’s of leerlingbegeleiders) kunnen aanmeldingen doen voor hun toegewezen afdeling.
 • Zowel de schoolverantwoordelijke als de afdelingsverantwoordelijken kunnen vanuit dossiers contacten toevoegen:
  • bijkomende schoolcontacten (klastitularis, zorgleerkracht, …)
  • CLB-medewerker
  • ouders
Scroll to Top