Ondersteuning na secundair

Verder studeren

Ook als je verder studeert, kan je ondersteuning krijgen. Deze ondersteuning wordt door alle Vlaamse hogescholen en universiteiten zelf georganiseerd. Zij doen dus geen beroep op de ondersteuningsnetwerken zoals dat voor het basis- en secundair onderwijs wel het geval is.

Je kan hierover alle informatie terugvinden op de website van Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs:
www.siho.be/nl

Naar de arbeidsmarkt

Als je vermoedt ondersteuning nodig te hebben bij het vinden van een geschikte job, kan je beroep doen op GTB. GTB is het Gespecialiseerd Team Bemiddeling van VDAB dat mensen met een beperking of gezondheidsprobleem helpt om geschikt werk te vinden en te behouden. In het laatste jaar van je opleiding kan je school al een transitietraject aanvragen. Er vinden dan reeds enkele gesprekken met een bemiddelaar plaats, terwijl je nog schoolloopt.

Meer informatie vind je op:
www.gtb.be/

of op de website van VDAB:
www.vdab.be/gezondheidsprobleem