Scholen werden gevraagd in te stellen welk hun voorkeursnetwerk is voor de brede types. Ze krijgen de vraag via een TODO en een bijhorende mail. Vermits een akkoord tussen 2 partijen is, verschijnt er vervolgens bij jullie (zorgloket) een TODO. Na jullie bevestiging, kunnen de scholen nieuwe aanvragen brede types opstellen, waarbij ze enkel jullie kunnen aanklikken.  (Dit is dus enkel voor de brede types. Voor de kleine worden nog steeds de logo’s getoond van alle ONW’s/ OTT’s in Diplon die het gevraagde type aanbieden.)

We trachten DIPLON als DIGITAAL communicatie PLATFORM voor de LSC zoveel mogelijk te stimuleren. We geven graag de suggestie mee om dus zoveel mogelijk leerkrachten en CLB-medewerkers hierop te laten aansluiten. Graag vragen we hier extra aandacht voor opdat er geen dubbel werk moet geleverd worden binnen bestaande leerlingvolgsystemen. DIPLON is een veilige GDPR omgeving waarbij het niet de bedoeling is dat ondersteuners of zorgcoördinatoren of CLB-medewerkers met knip- en plakwerk kopiëren van het ene naar het andere systeem. Dat levert extra planlast voor alle partijen. Alvast bedankt!

Scroll to Top