Uitnodiging Denktank ONW NB

Onze eerste denktank zal online doorgaan op dinsdag 23 november 2021. Tijdens een denktank zitten scholen gewoon onderwijs, CLB’s en ondersteuners samen rond de tafel en brainstormen we rond een bepaald onderwerp.

Nieuwe ideeën gebruiken we om onze visie op ondersteuning vorm te geven.  Als thema kozen we voor: “Hoe efficiënt en flexibel ondersteunen? Hoe kunnen we samen ondersteuningseenheden zo optimaal mogelijk inzetten?”.

De denktank gaat van 14u00 tot 16u00 online door via Zoom.
De link ontvangt u na de inschrijving.

Scroll to Top