Netwerk-3-daagse uitgesteld naar 25,26,27 april 2022

COVID-19 is jammer genoeg niet meer weg te denken tijdens de wintermaanden. Het maakt dat onze evenementen steeds grondig afgetoetst moeten worden of deze online dan wel live door kunnen gaan.

We besloten om de Netwerkdriedaagse (januari 2022) van Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant uit te stellen naar een later moment.

Op maandag 25 april, dinsdag 26 april en woensdag 27 april 2022 plannen we de nieuwe Netwerkdriedaagse in het DPC in Mechelen. De ondersteuners zullen deze dagen niet aanwezig zijn in de scholen.

Op dinsdagvoormiddag 26 april (9u. tot 12.30u.)  willen we ook alle zorgcoördinatoren/leerlingbegeleiders/leerkrachten uitnodigen voor een vormingsvoormiddag. Spreek zeker af met jouw ondersteuner welke vorming interessant zou zijn om eventueel samen te volgen. Uiteraard kunnen de ondersteuners niet bij alle zoco’s/leerlingbegeleiders aanwezig zijn. Je kan ook zonder de ondersteuner een vorming volgen.

Elke workshop duurt 1,5u. Je kan dus twee workshops kiezen.

Zoco’s en leerlingenbegeleiders kunnen alvast inschrijven via onderstaande button. Omwille van organisatorische redenen vragen we om je al in te schrijven voor 31 januari 2022.

De ondersteuners schrijven in op een later tijdstip.

Om je te ontwikkelen heb je prikkels nodig. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

In deze vorming leggen we op een toegankelijke manier uit hoe dat precies werkt. Het geeft je een “bril” waarmee je kunt kijken naar gedrag. Namelijk die van de zintuiglijke prikkelverwerking. Je ontdekt ook wat het nut is van wiebel- en friemelgedrag.

De vorming bevat praktische handvatten voor hoe je de ander kunt leren omgaan met zintuigprikkels.

Hoe samen op zoek gaan naar wat de ontbrekende schakel is binnen een specifieke situatie?

Hoe een optimale samenwerking bekomen binnen een netwerk rond de leerling met specifieke onderwijsbehoeften? We gebruiken het model van Knoster als handvat, om hier zeer concreet mee aan de slag te gaan vanuit jullie specifieke casus.

“Ik duw je weg! In de hoop dat je bij me blijft!”

Als hechten moeilijk is, vormen deze kinderen in de klas een ware uitdaging.  Ze lezen onze gevoelens omdat ze dat nodig hebben om te overleven. Ze stellen moeilijk te begrijpen gedrag. Ze duwen ons weg en trekken ons aan.

Op deze doelgroep gaan we vandaag in!

In deel 1 brengen we de theorie rond hechting. 1,5u

In deel 2 bekijken we hoe je met de leerlingen in de klas/school aan de slag gaat. 1,5u

Beide delen zijn ook apart te volgen.

“Probleemgedrag bij leerlingen met ASS is zelden het probleem van het kind, zelden het probleem van de leerkracht, maar is het probleem van afstemming tussen leerling en leerkracht.”

Wilfried Peeters, autisme-expert, verbonden aan het UZ Leuven, wist onze ondersteuners met zijn wijze woorden te raken. Focusteam ASS liet zich door Wilfried inspireren en maakte een samenvattende vorming over probleemgedrag bij leerlingen met ASS: we geven inzichten in probleemgedrag bij ASS, zoomen in op de oorzaken en gaan bekijken wat je dan wél kan doen om probleemgedrag aan te pakken. Een vorming boordevol inzichten en praktische tools. 

Scroll to Top