Wat weten we al over het Leersteundecreet?

De Vlaamse Regering zal het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangen door het decreet leersteun.

In het decreet leersteun wordt een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs uitgewerkt: het leersteunmodel.

Het decreet leersteun en het leersteunmodel gaan vanaf 1 september 2022 gefaseerd van start.

De grote krijtlijnen van het Leersteundecreet liggen voor. Er is echter nog geen complete duidelijkheid over de praktische uitwerking van het decreet. Achter de schermen is men binnen onze Katholieke koepel aardig aan het werk om dit toekomstige traject kwaliteitsvol en gedragen uit te werken. Na de zomer moet het Vlaams parlement er nog zijn zegje over doen. Tegen het schooljaar 2022-2023 zou het Leersteundecreet dan in voege moeten zijn.

Half januari zal hierover meer nieuws arriveren. Houd een volgende Nieuwsbrief dus goed in de gaten.

Meer info:

https://www.klasse.be/262679/decreet-leersteun-grote-lijnen/

Scroll to Top