Terugblik: Scholen en ondersteuners in brainstormen over een efficiënte en flexibele inzet van ondersteuningsuren.

Denktank 23/11/2021

Voorbije maand november kwam een groep scholen en hun ondersteuners digitaal samen om opnieuw te brainstormen over hoe we de ondersteuning zo efficiënt en flexibel mogelijk kunnen organiseren.

Aan de hand van een realistische casus dienden de deelnemers de ondersteuningsvragen te prioriteren vanuit de verschillende perspectieven van de betrokken partners. Hoe kijken leerkrachten , directeurs, zorgcoördinatoren en ouders naar de geboden mogelijkheid tot ondersteuning?  Hierbij kwamen vooral vanuit de verschillende perspectieven verscheidene behoeften naar boven. Geen makkelijke klus om te prioriteren dus.  Al enkele jaren werken we , op basis van de suggestie tijdens een eerdere denktank, met de principes van een vast urenpakket per school en een flexibel pakket door een voorafname te voorzien voor focusondersteuners en IAC-uren.

Bij de vraag om opnieuw out of the box te gaan prioriteren kwamen wel erg mooie praktijkvoorbeelden aan bod vanuit onze scholen. We delen deze graag met het netwerk:

  • het mentorschap van oudere leerlingen voor jongere leerlingen laten gebeuren in plaats van individuele gesprekjes telkens door de ondersteuner,
  • klassenraden systematisch organiseren voor fase 0-1 en 2-3
  • een meer ‘gelijke’ opvolging van de noodzakelijke maatregelen door alle leerkrachten,
  • infodoorstroom naar hogere jaren, ondersteuning inzetten op schoolteam-niveau in plaats van het individuele niveau van de leerling of leerkracht, …
  • ondersteuningsvragen bundelen en binnen fase 0 en 1 opnemen bv. een ‘leren leren’ leerlijn opzetten voor alle jaren,
  • het gebruik van een checklist bij het prioriteren van de ondersteuningsvragen

Het ONW neemt alle ideeën en tips mee naar haar visiedagen en de werkgroepen.

Scroll to Top