Terugblik: Inclusie op de werkvloer en het organiseren van stage, hoe zit dat nu?

Webinar - redelijke aanpassingen en stage – secundair onderwijs

We trachten goed polshoogte te houden met de praktijk van onze ondersteuners en hun scholen. Afgelopen tijd kwamen heel wat vragen binnen van ondersteuners in het secundair omtrent de rol van inclusie op de werkvloer, met name de organisatie van stages. Op basis van de vragen heeft Luc Bosman als competentiebegeleider een boeiende sessie gebracht voor onze scholen en ondersteuners.

Naast een juridisch kader kwam vooral ook het’ gezond verstand’ aan bod, met opnieuw een link naar de organisatie van fase 0 en 1. De grootste conclusie leek wel dat dit aandachtspunt zeker op de agenda van de politiek geplaatst dient te worden. Het is voor de scholen geen sinecure om afgestemde stageplaatsen te voorzien voor hun leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB). Je wilt als school ook niet altijd de leerlingen met SOB op dezelfde stageplaatsen laten starten. Onze maatschappij is er in het beroepsleven nog niet echt klaar voor. 

Een tip hierbij kan zijn om ook eens contact op te nemen met een BuO-scholen in de buurt. BuO kent al veel langer het kader van afgestemde stageplaatsen voor leerlingen met SOB.

Scroll to Top