Afstemmingsgesprek

September is de start van een nieuw schooljaar. Ook wat betreft de ondersteuningen starten we in een nieuwe context. 

Hoe maken we SAMEN een goede start? 

  • de ondersteuner gaat in gesprek met zoco en/of leraar om de beginsituatie in kaart te brengen 
  • observatie en gesprekken om de situatie duidelijker te krijgen (SOB van de leerling en noden van de leerkracht) 
  • van ondersteuningsvraag naar leervraag 
  • leervraag: wat heeft de leraar nodig?

De ondersteuner kan doelgericht van start gaan als de leervraag duidelijk is.  

Tip!

Neem tijd voor een afstemmingsgesprek, plan een moment met de ondersteuner. Overlegtijd investeren om nadien tijd te winnen!
Scroll to Top