Lestijden/lesuren: flexibele en efficiënte inzet

Dit is inmiddels het 5de schooljaar van onze samenwerking met jullie, onze partners, de scholen. Samen met jullie zijn we reeds een hele zoektocht aangegaan om onze inbreng zo efficiënt en flexibel mogelijk te organiseren. 

Enerzijds kwamen tot de vorming van het vaste urenpakket per school onafhankelijk van het aantal aanmeldingen. Dit houdt in dat jullie samen met de ondersteuner zelf kunnen prioriteren, bepalen wat de meest dringende ondersteuningsvragen zijn, vlot ondersteuningen on hold kunnen zetten en flexibel kunnen bepalen waar de aandacht van de ondersteuner zich voornamelijk kan op richten. 

Daarnaast werken we ook met een flexibel urenpakket. De naam zegt het zelf: een deel van onze toegekende uren proberen we zo flexibel mogelijk in te zetten, lees ‘waar de nood aan ondersteuning hoog is’: 

  • inzetvan onze focusondersteuners (in samenwerking met ondersteuners) 
  • starten opvolging van IAC’s (type 9, type 3 en type basisaanbod) 
  • intensievetrajecten 
  • bijstaan/vervangen van zieke/afwezige collega’s

De voorbije schooljaren hebben ons geleerd dat flexibiliteit niet steeds vast te leggen is in uurtjes.  

  • Een IAC opstarten is intensiever dan opvolgen, IAC’s rechtstreeks verbinden aan 3 lestijden druist in tegen flexibiliteit. 
  • Ook op basis van een gemotiveerd verslag kan er nood zijn aan een intensief traject.
  • Het aantal IAC-trajecten loopt op, er worden geen nieuwe uren toegekend hiertoe, op de duur kunnen we geen antwoord meer bieden op vragen van nieuweIAC’s 
  • Het is heel moeilijk om vervanging te zoeken in de loop van het schooljaar.

Vanaf dit schooljaar trachten we de aanwending van deze flexibele uren nog meer in de handen te leggen van de ondersteuners. Zij beheren zelf dit flexibel pakket, bekijken dit in hun miniteam en bespreken onderling hoe ze deze flexibiliteit zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten.

Scroll to Top