Samen sterker in inclusie

Herinner u dat er bij het einde van het schooljaar een follow-up vragenlijst was die peilde naar de mate van ‘een inclusieve visie’ op uw school. We konden concluderen dat vele scholen hierin een grote weg aflegden de voorbije jaren, maar dat er anderzijds nog een weg te gaan is naar een verdiepend beleid rond het participeren van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.

Ook voor leerlingen die geen gemotiveerd verslag kennen en toch extra noden hebben. Of voor extra samenwerking tussen de netwerken rondom een ‘brede school’. Naar aanleiding van follow-up data doet ONW Noord-Brabant het aanbod om bij de start van het schooljaar enkele extra professionaliseringsinitiatieven te voorzien. Zo is er een vormingsaanbod voor alle lerarenteams in functie van de ‘visie op inclusie’. Wat inclusie voor hun school precies betekent en voor welke uitdagingen leraren samen met hun zoco’s en ondersteuner(s) nu nog staan.

Voortaan is er de mogelijkheid dat leerkrachten/zoco’s / leerlingbegeleiders op woensdagvoormiddag mee kunnen aansluiten voor ‘hun’ intervisievraag. Ondersteuners gaan immers via intervisie multi-disciplinair aan de slag met hun lopende ondersteuningsvragen. Uiteraard gebeurt dit enkel op vraag van de ondersteuner en de leerkracht samen.

Hiermee gelinkt wordt opnieuw een extra intervisie namiddag gepland rond ‘intensieve trajecten’ op donderdag 2/12.

Eveneens staan er dit schooljaar enkele denktanken op het programma. Het doel van een denktank is om de stem van de scholen gewoon onderwijs te laten klinken in het beleid van het ONW. De eerstvolgende denktank denkt na over het leersteundecreet op dinsdagnamiddag 23/11. De overige denktanken staan gepland op donderdag 10/02 en dinsdag 10/05. De thema’s volgen later.

Specifiek voor zoco’s/leerlingbegeleiders biedt het ONW een gezamenlijk vormingsmoment aan. Samen met de ondersteuner(s) vormen zij een tandem op school om het inclusieve gedachtegoed op gang te blijven trekken. We trachten deze samenwerking via een WIN/WIN opleiding nog te verstevigen. 

Tot slot organiseert het focusteam ‘lerende netwerken’. Bedoeling is om per type ‘Basisaanbod/T2/Gedrag/ASS’ een zoekend netwerk te vormen waarbij verschillende collega’s van de scholen gewoon onderwijs, buitengewoon onderwijs en ondersteuners van onze regio Noord-Brabant samen willen blijven leren en verdiepen vanuit elkaars ervaring en praktijk rond de specifieke types. Inschrijven voor een netwerk kan via deze link: …

Scroll to Top