inclusie

Samen inclusief op stap

Graag willen wij de aandacht trekken op een nascholingstraject van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor scholen gewoon onderwijs met als doel kaders te bieden voor gemeenschappelijke taal en aanpak om een afdoend antwoord te bieden aan de groeiende diversiteit.

Samen sterker in inclusie

Herinner u dat er bij het einde van het schooljaar een follow-up vragenlijst was die peilde naar de mate van ‘een inclusieve visie’ op uw school. We konden concluderen dat vele scholen hierin een grote weg aflegden de voorbije jaren, maar dat er anderzijds nog een weg te gaan is naar een verdiepend beleid rond het participeren van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Naar aanleiding van follow-up data doet ONW Noord-Brabant het aanbod om bij de start van het schooljaar enkele extra professionaliseringsinitiatieven te voorzien.

Scroll to Top