Rik Liekens

check, check list, check box-3331239.jpg

Aanmeldingen in nieuw schooljaar

Vanaf 19 augustus zie je op de linkerkant van het homescherm in Diplon een ‘to-do’ met een rood uitroepteken, om je inschrijvingen van dit nieuwe schooljaar op te halen in Discimus.
Bij nieuwe inschrijvingen of wijzigingen in een inschrijving op administratief vlak, kan je op elk moment deze lijst refreshen.

Specifiek Leersteuncentrum 467

Met de start van de leersteuncentra, formuleerde het leersteundecreet ook de opdracht om aanmeldingen voor een school te centraliseren. Wanneer een school kiest om met leersteuncentrum Noord-Brabant te werken, worden aanmeldingen voor de kleine types 4, 6 en 7 automatisch (via Diplon) doorgestuurd naar onze partner in de regio: Specifiek leersteuncentrum 467.

Doorlichting: erkenningsonderzoek

Einde maart voerde de onderwijsinspectie een erkenningsdoorlichting in LSC Noord-Brabant.
Ons leersteuncentrum voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden. De onderwijsinspectie zal een positief advies overmaken aan de minister in het kader van een definitieve erkenning.

De Leersteunraad

Met de oprichting van de leersteuncentra werd er in het leersteundecreet ook bepaald dat elk centrum een leersteunraad dient in te richten. De leden van de leersteunraad zijn afgevaardigden van alle scholen waar leersteuncentrum Noord-Brabant mee samenwerkt. De leersteunraad heeft een adviserende bevoegdheid.

Terugblik: Inclusie op de werkvloer en het organiseren van stage, hoe zit dat nu?

We trachten goed polshoogte te houden met de praktijk van onze ondersteuners en hun scholen. Afgelopen tijd kwamen heel wat vragen binnen van ondersteuners in het secundair omtrent de rol van inclusie op de werkvloer, met name de organisatie van stages. Op basis van de vragen heeft Luc Bosman als competentiebegeleider een boeiende sessie gebracht voor onze scholen en ondersteuners.

Scroll to Top