Rik Liekens

Terugblik: Inclusie op de werkvloer en het organiseren van stage, hoe zit dat nu?

We trachten goed polshoogte te houden met de praktijk van onze ondersteuners en hun scholen. Afgelopen tijd kwamen heel wat vragen binnen van ondersteuners in het secundair omtrent de rol van inclusie op de werkvloer, met name de organisatie van stages. Op basis van de vragen heeft Luc Bosman als competentiebegeleider een boeiende sessie gebracht voor onze scholen en ondersteuners.

Wat weten we al over het Leersteundecreet?

De Vlaamse Regering zal het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangen door het decreet leersteun. In het decreet leersteun wordt een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs uitgewerkt: het leersteunmodel. Het decreet leersteun en het leersteunmodel gaan vanaf 1 september 2022 gefaseerd van start.

Wat betekent NW3D?

NW3D staat voor netwerk-drie-daagse. Het ONW organiseert deze op 17/18/19 januari 2022 voor haar ondersteuners. Tijdens deze driedaagse vorming passeren allerlei topics om de kwaliteit van ondersteuning verder te optimaliseren. We wensen deze info en workshops ook open te stellen voor onze partners.

Is het M-decreet werkelijk mislukt?

Nog via de media vernamen we de woorden van onze topman ‘Lieven Boeve’ dat het M-decreet mislukt zou zijn.

Daar waren wij uiteraard niet zo blij om. Momenteel nemen we in het kader daarvan dan ook gezamenlijke initiatieven met alle katholieke ondersteuningsnetwerken in Vlaanderen om toch ook de objectief positieve tendens van het ‘inclusief onderwijs’ mee op te nemen in het algemene onderwijsplaatje.

Scroll to Top