nieuws

nieuws

Samen inclusief op stap

Graag willen wij de aandacht trekken op een nascholingstraject van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor scholen gewoon onderwijs met als doel kaders te bieden voor gemeenschappelijke taal en aanpak om een afdoend antwoord te bieden aan de groeiende diversiteit.

Lees verder »
nieuws

Conceptnota decreet Leersteun

Een nieuw Decreet Leersteun vervangt het M-decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Wat zal er veranderen? Een conceptnota, die op 25 juni 2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, schetst alvast de krijtlijnen.
Kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, dat werkbaar blijft voor de leraar. Dat is de ambitie van het Decreet Leersteun en het bijbehorende nieuwe leersteunmodel. Elke leerling moet zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst.
De maatregelen van het Decreet Leersteun worden gefaseerd ingevoerd vanaf het schooljaar 2022-2023. De conceptnota schetst de grote lijnen van het decreet. Deze beleidsvoorstellen zijn nog niet definitief. Pas als het Vlaams Parlement het daadwerkelijke Decreet Leersteun bekrachtigt na stemming, is er sprake van beslist beleid. Wat je hieronder leest, kan dus nog veranderen.

Lees verder »
nieuws

Diplon

We trachten DIPLON als DIGITAAL communicatie PLATFORM voor de ONW’s zoveel mogelijk te stimuleren. We geven graag de suggestie mee om dus zoveel mogelijk leerkrachten en CLB-medewerkers hierop te laten aansluiten.

Lees verder »
Scroll to Top