Samen inclusief op stap

Visie op inclusie en inclusieve grondhouding

Graag willen wij de aandacht trekken op een nascholingstraject van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor scholen gewoon onderwijs met als doel kaders te bieden voor gemeenschappelijke taal en aanpak om een afdoend antwoord te bieden aan de groeiende diversiteit.

Een belangrijk deel van de aandacht gaat naar de leerlingenbegeleiding en de ondersteuning die dit moet faciliteren.

Door samenwerking en co-creatie kunnen er stappen genomen worden op de weg naar inclusie.

Wat mag je verwachten van de basismodule: Visie op inclusie en inclusieve grondhouding

  • We verduidelijken wat we onder inclusie verstaan en verkennen inclusieve waarden
  • We leggen de link met de Katholieke dialoogschool als inclusieve school
  • Wat zegt internationale en Vlaamse regelgeving?
  • Wat zegt de index voor inclusie en wat leren we uit wetenschappelijk onderzoek? 
  • Wat is jouw bril op inclusie? Wat is de bril van de school?
  • Hoe kunnen we groeien in een inclusieve mindset?

Voor wie is dit nascholingstraject bedoeld?

  • Zorgbeleid en de invulling ervan zijn intens vervlochten met het eigen pedagogisch project van een school. We richten deze modules dan ook op een kernteam van de school. Je schrijft dus in met minimaal 2 personen per school zorgcoördinator/leerlingbegeleider met ondersteuner, met directie, met leerkracht… Het aanbod is zowel voor het basisonderwijs als secundair onderwijs.Als kernteam ben je bereid je zorgbeleid onder de loep te nemen.
  • Voor de eventuele begeleidingsdoelstellingen ga je met een kernteam van je school, directie inbegrepen, aan de slag met de pedagogische begeleiding in je regio.

Strategie en methode:

We nemen je mee in verschillende aspecten van zorgbeleid. Door verschillende modules te combineren tot een eigen traject voor jouw kernteam, krijg je zin om aan de slag te gaan in je school met de kaders en praktijkvoorbeelden uit deze professionalisering. De aangeboden onderwerpen zijn sterk verweven met elkaar. Je volgt de basismodule en kan daarnaast uit negen verdiepende modules, maximum drie modules kiezen.  We kunnen je helpen bij het samenstellen van een pakket in een digitale intake.

We bieden deze professionalisering “Samen inclusief op stap”, met een basismodule in combinatie met verschillende verdiepende modules, aan voor kernteams. De verschillende verdiepende modules richten we op kernteams die de basismodule volgden.

A Basismodule

We bieden de basismodule aan om in te zoemen op je visie op inclusie en inclusieve grondhouding. We stimuleren het gesprek in het schoolteam over wat inclusie voor elk lid van het schoolteam betekent en kijken naar wat dit betekent voor de visie van de school en de groei naar een inclusieve grondhouding. Deze module biedt veel voer tot gesprek in het schoolteam. De inhoud lezen en inschrijven voor deze basismodule? Dat kan je op de pagina “Visie op inclusie en grondhouding”. De basismodule bestaat uit een leesopdracht van één uur (vooraf bezorgen we je de informatie), 3 contacturen  (1 sessie) en een na-opdracht van maximaal 2u. De contacturen kunnen niet beperkt worden. Om in te schrijven voor de basismodule, klik je in de pagina “Visie op inclusie en grondhouding” op inschrijven.

B Verdiepende modules

De verschillende verdiepende modules bestaan uit een leesopdracht van één uur voor de sessie, 3 contacturen (1 sessie) en een na-opdracht van maximaal 2u. De contacturen kunnen niet beperkt worden. Je kan maximum drie verdiepende modules volgen. Een inschrijving geldt voor één verdiepende module. Je schrijft opnieuw in per extra module.

De verschillende modules zijn gratis.

Scroll to Top