17 september 2021

Ondersteunen tijdens Extra-Murosactiviteiten

Een bepaalde extra-murosactiviteit draagt bij tot het realiseren van de vooropgestelde doelen zoals terug te vinden in het ondersteuningsplan. We willen hierbij tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de onderwijsbehoeften van de leerkracht/team gewoon onderwijs. Het maximaal participeren van de leerling staat centraal.

Samen inclusief op stap

Graag willen wij de aandacht trekken op een nascholingstraject van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor scholen gewoon onderwijs met als doel kaders te bieden voor gemeenschappelijke taal en aanpak om een afdoend antwoord te bieden aan de groeiende diversiteit.

Scroll to Top