Gemotiveerd verslag bao bij overgang van so geldig tot eind 2021

Voor leerlingen die in het basisonderwijs ondersteuning kregen van het ondersteuningsnetwerk of een school buitengewoon onderwijs op basis van een gemotiveerd verslag en nu overgestapt zijn naar het eerste jaar secundair onderwijs blijft het gemotiveerd verslag van het basisonderwijs geldig tot eind december 2021.

Dit betekent dat de secundaire school ondersteuning kan aanvragen op basis van het gemotiveerd verslag van het basisonderwijs in die situaties waar nog geen gemotiveerd verslag niveau secundair gemaakt kon worden en ondersteuning nodig blijft.

Het CLB heeft dankzij deze maatregel de tijd om samen met de leerling, de ouders en de school secundair onderwijs na te gaan of ondersteuning nog nodig is. Het gemotiveerd verslag niveau secundair moet ten laatste eind december 2021 gefinaliseerd worden als er verder nood is aan ondersteuning.

Voor leerlingen met een gemotiveerd verslag type 2, 4, 6 en 7 kan de secundaire school eveneens op basis van het gemotiveerd verslag dat werd opgemaakt in het basisonderwijs tegen 1 oktober 2021 de ondersteunende school buitengewoon onderwijs aanduiden via het softwarepakket voor schooladministratie. Wanneer er tegen 1 oktober 2021 een nieuw gemotiveerd verslag voor het secundair onderwijs klaar is, dan geeft de secundaire dit door op basis van het nieuw gemotiveerd verslag. Let wel: voor leerlingen die nog zouden beschikken over een oud inschrijvingsverslag basisonderwijs (pre M-decreet) geldt deze regeling niet. Voor hen is wel een nieuw gemotiveerd verslag niveau secundair nodig.

Scroll to Top