Hoe we werken

Organisatie

Model honingraat als structuur:

 

 • Samen sterk
 • Kan tegen een stootje
 • Benut ruimte optimaal
 • Stabiel
 • Samenhang

De leerondersteuners werken het grootste gedeelte op de scholen. Zij komen geregeld samen in regioteams.

De 4 teamcoaches (elk 1/3de van hun opdracht) begeleiden elk 3 regioteams in hun zelfsturende opdracht.
Onze focusondersteuners kunnen over het hele netwerk vanuit hun specifieke focus mee ondersteuningstrajecten opnemen.
Beleidsvoering gebeurt door ons bestuur met afgevaardigden vanuit verschillende scholengemeenschappen. Het beleidsteam zorgt voor de dagelijkse werking en omkadering, bestaande uit de directeur en de coördinator.

Leerondersteuners

De (anker)ondersteuners

De ankerondersteuner is een vaste figuur op de school. De ankers nemen samen met de andere ondersteuners de brede ondersteuningen op en zijn als het ware de liaison tussen school en netwerk. Elke school heeft zeker één ankerondersteuner. Soms wordt ondersteuning ook geboden door (bijkomende) ondersteuners.

De focusteams

De focusteams werken niet vast in één school.

Zij worden ingeroepen bij een traject waarop (anker)ondersteuner en school vastlopen, baat hebben bij een tweede blik vanuit de specifieke focus waar het team zich op richt. Zo werken deze ondersteuners vanuit 4 focussen:

 • Focusteam type basisaanbod (focus op leermoeilijkheden)
 • Focusteam type 2 (focus op een verstandelijke beperking)
 • Focusteam ASS (focus op autismespectrumstoornis)
 • Focusteam gedrag (focus op emotionele en/of gedragsmoeilijkheden)

Het kan ook zijn dat zij vanuit meerdere focussen een traject benaderen, een type verbonden aan een (gemotiveerd) verslag is niet steeds duidelijk de weerslag van de aanwezige ondersteuningsnoden.

DOEL:

Vanuit bepaalde focus intensieve, coachende trajecten in samenwerking met ondersteuner op school:

 • Ondersteuner van ondersteuner
 • Ondersteuner van leerkracht(en), team

Inzichten en ervaringen vanuit verschillende trajecten samenbrengen en delen met netwerk: ondersteuners, scholen, …

KADER:

Een traject met een focusteam vertrekt steeds vanuit een concrete casus op een school en is leerling-, leerkracht- en/of teamgebonden.

 

Onze focusteams verruimen deze concrete situatie naar een lange termijn visie op schoolniveau om in te gaan op de specifieke onderwijsnood. Hun tussenkomst vraagt steeds het engagement van de school om dit op een duurzame manier en in co-creatie te kunnen realiseren.

Concreet betekent dit dat een focustraject steeds is afgebakend in tijd.

Het kan bestaan uit volgende zaken:

Overleg

Basisrust installeren

Een concreet plan van aanpak (eventueel in een intensief traject)

Het aanreiken van kaders voor een lange termijn visie.

 

Belangrijk hierbij is ook steeds het in kaart brengen en samenbrengen van alle betrokkenen, van het netwerk rond een leerling

Scroll to Top